Nieuws

Kilometerprijs

De kilometerprijs: wat gaat het ons kosten?

Het kabinet is het eens geworden over de hoogte van de tarieven van de kilometerprijs. Tegelijk met de bekendmaking van de tarieven maakt de overheid ook alle andere details bekend. Wij hebben de belangrijkste vragen omtrent de kilometerprijs, beter bekend als rekeningrijden, op een rijtje gezet.

De kilometerprijs: wat gaat het ons kosten?
Uitgangspunt van de in te voeren kilometerprijs is het omzetten van heffingen op aanschaf en bezit van de auto (BPM en wegenbelasting) in een heffing op het gebruik van de auto. Daarbij wordt gestreefd naar een eerlijker systeem dat daarnaast ook de files moet terugdringen en het milieu erop vooruit laat gaan.

Wat is de kilometerprijs precies?
De kilometerprijs is een heffing voor iedere gereden kilometer, ongeacht of dat bijvoorbeeld een lokale straat of woonerf is, of bijvoorbeeld een snelweg. Naast dit basistarief maakt de wet het mogelijk om een spitstarief te heffen. Dit is voorzien voor structurele knelpunten in het wegennet en potentiële sluiproutes. Per locatie wordt in nader vast te stellen regelgeving besloten of er een spitstarief komt. Het tarief daarvoor is helaas nog niet vrijgegeven.

Hoe worden de kilometers bijgehouden?
In elk voertuig komt een GPS-apparaatje dat bijhoudt hoeveel, wanneer en waar er gereden wordt. Deze voorziening verzendt de informatie naar een inningskantoor waar de rekening wordt opgemaakt. Automobilisten kunnen straks kiezen voor een provider die aanvullende diensten levert bij deze voorziening, zoals routenavigatie. De informatie die door de voorziening wordt verzonden is wettelijk en technisch beschermd. Alleen de automobilist gaat over deze gegevens. De overheid ontvangt geen reisgegevens en kan geen auto’s volgen. Elke maand ontvang je als automobilist een rekening.

Wat gaat het me kosten?
Nu het kabinet de knoop heeft doorgehakt, zijn de langverwachte tarieven openbaar gemaakt. Voor elke kilometer wordt een basistarief betaald. Het tarief is net als nu verschillend voor verschillende categorieën voertuigen: personenauto’s, bestelauto’s particulier/ondernemer, autobussen en vrachtwagens. De hoogte van dit basistarief voor personenauto’s hangt af van de CO2-uitstoot. Bij andere voertuigen blijft het gewicht bepalend voor het basistarief, mede omdat het gewicht sterk is verbonden met de CO2-uitstoot. Het gemiddelde tarief voor een personenauto ontwikkelt zich tot 2018 als volgt: 2012: 3,0 cent/km, 2013: 3,5 cent/km, 2014: 4,0 cent/km, 2015: 4,6 cent/km, 2016: 5,3 cent/km, 2017: 6,1 cent/km, 2018: 6,7 cent/km

Dat wordt duur! Of zijn er nog andere bijkomstigheden?
Er zijn inderdaad nog andere zaken die meespelen. Zo worden de wegenbelasting en de BPM afgeschaft. Vooral dat laatste scheelt aanzienlijk op de aanschaf van een nieuwe auto. Een voorbeeld. Stel je rijdt 30.000 km per jaar. In 2012 betaalt je gemiddeld (afhankelijk van de auto) 3,0 cent per kilometer wat dan neerkomt op een bedrag van € 900,- per jaar. In 2018 zal voor hetzelfde aantal kilometers echter € 2.012,- betaalt moeten worden. Dat komt neer op € 167,- per maand.

De overheid gaat er zeker flink op vooruit?
Volgens Camiel Eurlings niet. Voor de schatkist als geheel zal de kilometerprijs niet leiden tot een hogere of lagere opbrengst dan de huidige belastingen. Per individu kunnen er echter verschillen optreden. Volgens het kabinet gaat 59 procent van de automobilisten er in het nieuwe stelsel op vooruit. Daarnaast geldt: Hoe schoner en bewuster er gereden wordt, hoe minder men betaalt. Uit onderzoek blijkt dat daardoor het aantal autokilometers met ongeveer 15 procent zal afnemen en de files worden gehalveerd. Ook is de verwachting dat het aantal verkeersdoden met 7 procent afneemt. Weggebruikers gaan alternatieven benutten waardoor het gebruik van het openbaar vervoer met 6 procent zal toenemen. Ook het milieu is gebaat bij de kilometerprijs. De uitstoot van CO2 en fijnstof nemen met meer dan 10 procent af. Het kabinet schat de totale welvaartsbaten van dit systeem op 1 miljard euro per jaar.

Zijn er nog uitzonderingen?
Gehandicapten- voertuigen, landbouwtrekkers, motorvoertuigen met een beperkte snelheid, taxi’s, oldtimers van voor 1987 en alle OV-bussen blijven net als nu vrijgesteld van betaling. Ook motoren gaan geen prijs per kilometer betalen. Voor buitenlandse voertuigen wordt een alternatief betalingssysteem opgezet. Het kabinet heeft als ambitie om in deze kabinetsperiode het wetgevingsproces afgerond te hebben en de techniek te testen. In eerste instantie zullen de vrachtauto’s in 2012 worden voorzien van een kastje. De rest van het wagenpark volgt later.
Redactie
Door Redactie

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties

Zoeken

Merk- & modeldossiers