Nieuws

Voorstel voor autobelastingen 2017 (bijtelling, wegenbelasting en meer)

Voorstel voor autobelastingen 2017

Met smart kijken we uit naar de zomer. Dan zal de staatssecretaris van Financiën namelijk zijn plannen presenteren voor de autobelastingen van 2017 - 2020. Onderdeel daarvan vormen uiteraard de bijtelling zoals die in 2017 in zal gaan evenals de wegenbelasting en BPM voor diezelfde periode.

De Autobrief 2, zoals de plannen worden genoemd, verschijnt deze zomer pas, maar dankzij vijf brancheorganisaties (ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) is er inspraak mogelijk. Volgens de coalitie moet toegewerkt worden naar autobelastingen die minder marktverstorend zijn dan nu, maar wel met respect voor de doelen uit het Energieakkoord. Inmiddels is er een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer en dit zijn volgens hen de beste oplossingen.

Bijtelling per 2017

Het voorstel is om met ingang van 2017 één bijtellingstarief van 20 of 21% in te voeren. Ongeacht het type auto of de uitstoot. Heel anders dan de bijtelling in 2016 waarbij we nog met vier gradaties te maken hebben. Daarop wordt één uitzondering ingevoerd, namelijk voor volledig elektrische auto's. Deze moeten gestimuleerd blijven met een bijtelling van 7%. Daar is echter wel één 'maar' in het spel: de gunstige bijtelling geldt tot een catalogusprijs van 50.000 euro. Daarboven betaal je wel het maximale tarief. En dat zal voor auto's als een Tesla Model S weleens heel pijnlijk kunnen worden.

Lage bijtelling en vrijstelling wegenbelasting voor elektrische auto's
We haalden het al aan, maar er wordt gepleit voor een stimulering van volledig elektrische auto's. Niet alleen via de lage bijtelling van 7%, maar ook middels een vrijstelling voor de wegenbelasting. Bovendien stelt men voor om plug-in hybrides te stimuleren met een 'half-tarief' voor de wegenbelasting.

Afschaffing BPM

Er is al veel over gesproken, maar het lijkt er nu op dat de afschaffing van de BPM daadwerkelijk doorgang gaat vinden. De coalitie juicht dit toe, maar geeft wel aan dat de voorwaarde is dat het gemis aan inkomsten niet gecompenseerd mag worden via de wegenbelasting, bijtelling of andere accijnzen. Wij dromen nu alvast van de uitvoering hiervan. Dan hebben we eindelijk niet meer te maken met belachelijke prijsverschillen tussen bijvoorbeeld de V6 en V8-versies van de Mustang.

Marktverstoring wordt verbroken

Momenteel wordt de automarkt gedomineerd door de bijtelling. Scoort een auto goed in de bijtelling, dan scoort deze goed in de verkoopcijfers. Of hij nu goed uit onze testen komt of niet. Volgens Steven van Eijck, de algemeen voorzitter van de RAI Vereniging wordt met dit voorstel de marktverstoring eindelijk goed aangepakt. 'Fiscaal gestoord gedrag komt hiermee ten einde en door middel van gerichte fiscale sturing komen we tot minder marktverstoring, stabiele belastingheffing en eenvoud in de uitvoering', legt hij uit. 'Wat begon bij de opening van de AutoRAI 2015 toen minister-president Rutte ons voorstel omarmde om vanuit een brede coalitie een voorstel te doen voor de autobelastingen mondt vandaag uit in dit gemeenschappelijke voorstel', aldus van Eijck.

Momenteel ligt het voorstel in Den Haag om vervolgens te worden meegenomen in de overweging voor de Autobrief 2. We houden je op de hoogte.

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Redactie
Door Redactie

Zoeken

Merk- & modeldossiers