Subsidieregeling elektrische auto private lease

Private lease subsidie regeling elektrische auto

Omdat elektrische auto’s in aanschaf of maandelijks leasebedrag een stuk duurder zijn dan benzine- of dieselauto’s heerst er een aardige drempel voor particulieren om over te stappen naar elektrisch rijden. Om die drempel te verkleinen heeft de Nederlandse overheid in 2020 de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) in het leven geroepen. 

Waarom bestaat de subsidie voor elektrische auto’s?

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan stimuleert de overheid in de vorm van deze subsidie Nederlanders om over te stappen naar een elektrische auto. Deze stimulans is nodig, omdat veel mensen tegen de hoge aanschaf- en private leasebedragen van elektrische auto’s aanlopen. 

Omdat het ontwikkelen en produceren van elektrische auto’s een stuk duurder is voor autoproducenten zie je dat ook terug in de prijs. Door (een deel van) dat prijsverschil te compenseren hoopt de overheid dat meer particulieren kiezen voor een elektrische auto. 

Voor wie is de subsidie voor elektrische auto’s bedoeld en hoe lang loopt de subsidie?

De regeling is alleen voor particulieren bedoeld en maakt onderscheid tussen het kopen/leasen van een nieuwe auto of een occasion. Jaarlijks wordt de subsidiepot aangevuld zodat mensen gebruik kunnen maken van de regeling. Daarbij geldt dat het budget aangevraagd kan worden zolang er geld in de pot zit. 

Voor het huidige jaar is de subsidiepot sinds 10 januari weer gevuld en is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen. Wees er echter snel bij, aangezien in voorgaande jaren de subsidiepot redelijk snel werd uitgeput. Voor de gehele looptijd van de subsidie tot 2025 zijn de jaarlijkse bedragen die aangevraagd kunnen worden vastgesteld.

De subsidiebedragen voor nieuwe elektrische auto’s zijn aflopend, omdat deze naar verwachting van de overheid steeds betaalbaarder worden. Na 2024 houdt de subsidie (voorlopig) op te bestaan. 

Hoeveel subsidie voor een elektrische auto kan ik krijgen?

De bedragen in de tabel worden uitgekeerd bij het kopen of private leasen van een nieuwe elektrische auto. In het geval van private lease wordt de subsidie per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. De subsidie stopt als je de auto binnen die 48 maanden weer inlevert.

Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat als je subsidie aanvraagt voor een private leasecontract dit jaar, je maandelijks een bedrag van € 61,46 (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden) tegemoet kunt zien, ongeacht de looptijd van je contract. Wanneer je contract over een kortere periode dan 4 jaar loopt stopt de subsidie simpelweg nadat de overeenkomst is beëindigd.

JaarBedrag (nieuwe auto)
2020€ 4.000
2021€ 4.000
2022€ 3.350
2023€ 2.950
2024€ 2.950
De subsidiebedragen van de SEPP

Hoe kom ik in aanmerking voor de subsidie met een private leasecontract?

Voordat je met een private leasecontract in aanmerking komt voor de SEPP moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de leaseovereenkomst op of na 1 januari van het jaar zijn afgesloten waarin je subsidie aanvraagt. Daarnaast moet de overeenkomst op jouw naam staan. 

De desbetreffende auto moet naast dat het personenauto is volledig elektrisch zijn en een actieradius hebben van minstens 120 kilometer. Tenslotte moet de catalogusprijs van de auto tussen € 12.000 en € 45.000 zitten. De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de auto die geldt op de datum dat het kenteken is afgegeven. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst opgesteld van auto’s die in aanmerking komen voor de SEPP. Overigens moet te allen tijde rekening worden gehouden met het feit dat de subsidie geldt zolang er nog geld beschikbaar is in de subsidiepot. 

Wil jij een elektrische auto leasen? Zoek dan hier voor de beste elektrische private lease deals.

Meer weten over elektrisch rijden en private lease