Private lease en BKR

Private lease en BKR

Private lease en BKR registratie zijn twee termen die in de volksmond bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is niet zonder reden: het is belangrijk om te weten wat een BKR registratie door een private leasecontract inhoudt en wat dit voor jou betekent. 

Dit artikel over private lease en BKR is er om duidelijkheid te geven aan de mensen die door alle informatie op het web even geen overzicht meer hebben of degene die het simpelweg nog eens willen checken om het zeker te weten.

Private lease is een handig product om veel mensen tegen aantrekkelijke voorwaarden in nieuwe auto’s rond te laten rijden. Vooral het ontzorgende aspect van private lease is een belangrijke reden waarom het zo in populariteit toeneemt.

Voordat je echter zo’n contract aangaat is het belangrijk om precies te begrijpen wat dit inhoudt voor jou en je situatie. Op die manier kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. Niet alleen de voorwaarden die in het contract staan zijn daarbij van belang, maar ook wat de financiële verplichting die je aangaat betekent. Om dit soort zaken bij te houden is de stichting BKR opgericht.

Wat is het BKR?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is in 1965 in het leven geroepen en houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij. Het moet dan wel gaan om een krediet van minimaal 250 euro met een minimale looptijd van een maand.

Dit gebeurt bij leningen en langlopende contracten (waaronder private lease valt), maar ook wanneer je bijvoorbeeld een creditcardschuld hebt. Het BKR geeft zelf geen advies of een lening verantwoord kan worden afgesloten of verstrekt, maar biedt enkel de registratiegegevens aan. Op basis van deze informatie kan een geldverstrekker zelf bepalen of zij de lening willen aanbieden of niet.

Doel van het BKR 

Het doel van het BKR is om zowel consumenten als organisaties te beschermen tegen te hoge maandlasten. Het BKR stelt dat het bijdraagt aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem door mensen te beschermen tegen overcreditering.

Dat wil zeggen dat een consument te veel heeft geleend, waardoor de kosten niet meer draagbaar zijn voor deze persoon. Hiermee beschermt het BKR automatisch kredietverstrekkers, aangezien er door een negatief advies van de stichting over het algemeen geen leningen meer worden verschaft aan consumenten die deze lening niet kunnen betalen.

Looptijd BKR registraties

BKR registraties worden bijgehouden tot vijf jaar nadat de lening is afgerond of de betaalachterstanden zijn weggewerkt. Dit wil zeggen dat je dus niet direct af bent van de registratie nadat je lening is afgerond. Wel moet daarbij vermeld worden dat de data van de lening vermeld staan bij de registratie, waardoor de aanbieder van de lening weet dat de lener geen financiële verplichting meer heeft door het betreffende contract.

Betalingsachterstand en herstel bij BKR

Organisaties die aangesloten zijn bij het BKR zijn verplicht een betalingsachterstand te melden bij de instantie. Voordat zij dit doen moeten zij wel de lener waarschuwen, zodat deze het bericht naar het BKR nog kan voorkomen. Deze achterstandsmeldingen en hun status worden bijgehouden met codes op de kredietoverzichten van de consumenten. De meldingen worden ook wel BKR coderingen genoemd.

BKR registratie opvragen

Consumenten kunnen ten alle tijden kosteloos hun BKR registratie opvragen bij de stichting. Dit kan zowel online als via de post. Wanneer je de gegevens voor het eerst aanvraagt moet je je identificeren via iDIN. Dat is een dienst van de banken waarmee je jezelf bij andere organisaties kunt identificeren met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van je bank.

Private lease met BKR  

Zoals we eerder vermeldden registreert het BKR elk afgesloten krediet boven de 250 euro met een looptijd van minimaal een maand. Onder deze voorwaarden vallen vrijwel zonder uitzondering alle private leasecontracten. Het is belangrijk in de gaten te houden wat deze registratie door het aangaan van een private leasecontract voor jou betekent.

Keurmerk Private Lease

In 2016 werd het Keurmerk Private Lease geïntroduceerd. Dit keurmerk garandeerde enkele zekerheden voor private lease. Een van die zekerheden is om bescherming te bieden tegen te hoge financiële lasten. Dat betekent dat alle leasebedrijven die zijn aangesloten bij het keurmerk hun leasers registreren bij het BKR. Auto Review toont alleen aanbieders die zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease.

Private lease met BKR codering? 

Consumenten die niet aan financiële verplichtingen voldoen of hebben voldaan lopen het risico een BKR codering te krijgen op hun financiële registratie. Wanneer zo’n BKR codering in je registratie staat, is het niet mogelijk om via lieverprivatelease.nl een private leasecontract af te sluiten.

Een hypotheek krijgen met een BKR registratie 

Een van de grootste gevolgen van een BKR registratie zijn merkbaar bij de aanvraag van een hypotheek.

Is een BKR registratie negatief?

Over het algemeen wordt een BKR registratie als iets negatiefs beschouwd. Wanneer je echter altijd je financiële verplichtingen nakomt word je door geldverstrekkers gezien als een betrouwbare partij om een lening mee af te sluiten.

De zaak verandert echter wanneer je een BKR codering/achterstandsmelding op je financiële dossier hebt. Daarbij moet wel in gedachten gehouden worden dat het BKR niet zonder reden bestaat. Als je door een BKR registratie een gelimiteerd bedrag mag lenen of zelfs helemaal niet mag lenen, is dit omdat het daadwerkelijk niet verstandig is om meer te lenen. Op deze manier blijf je uit geldproblemen.

Private lease zonder BKR

Veel mensen willen weten of het ook mogelijk is om te leasen zonder BKR registratie. Bij de aanbieders die in onze vergelijker worden getoond is dit niet mogelijk. Zij zijn namelijk allen aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Een van de voorwaarden van dit keurmerk is dat een BKR-registratie verplicht is.

Het is dan ook de vraag of het überhaupt verstandig is om een private leasecontract aan te willen gaan zonder BKR. De registratie vindt namelijk niet alleen plaats voor de aanbieder, maar ook voor de klant zelf. Op deze manier kan de klant nagaan hoeveel hij/zij kan lenen en weet de klant zeker dat hij/zij aan alle betaalverplichtingen kan voldoen zonder problemen.

Meer over private lease