Nieuws

Belastingplannen 2010

Belastingplannen 2010 goedgekeurd

De Tweede Kamer heeft op 19 november 2009 ingestemd met het Belastingplan 2010 en de bijbehorende fiscale wetsvoorstellen. En die staan vooral in het teken van vergroening van ons wagenpark en het stimuleren van de aanschaf van zuinige en schone auto’s. Een overzicht van de belangrijkste wetgevingsplannen en de gevolgen voor jou.

Belastingplannen 2010 goedgekeurd

BPM

 • Het parlement heeft vorig jaar al ingestemd met een omzetting van de BPM-berekeningsmethodiek van een heffing op basis van de catalogusprijs naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot. De eerste stap daarvan gaat per 2010 in. Voor auto’s die net boven de uitstootgrens van de BPM-vrijstelling zitten, wordt als overgangsmaatregel een extra stimulans (BPM-korting) ingevoerd ter grootte van € 750,- (oorspronkelijke plan was eerst € 500,- en later € 700,-). Dit betreft dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen 95 en 120 g/km en overige auto’s met een CO2-uitstoot tussen 110 en 120 g/km. (Vóór wijziging van het wetsvoorstel zou de overgangskorting voor dieselauto’s slechts van toepassing zijn tot 104 g/km CO2-uitstoot, dat is thans fors verruimd) .
 • De zogenaamde “slurptax” in de BPM vervalt, dit is opgenomen in bovengenoemde CO2-heffing.
 • De BPM-bonus-/malusregeling op basis van het energielabel vervalt.
 • Dieselauto’s met een Euro-6 motor krijgen per 1 januari 2011 een korting op de BPM ter grootte van € 1.500. Voor het jaar 2012 bedraagt deze korting vervolgens € 1.000,- en in 2013 € 500,-.
 • Voor aardgasauto’s wordt de BPM-berekening gewijzigd. Bij invoering van de BPM op basis van CO2-uitstoottabellen gelden bij auto’s met een affabriekaardgasinstallatie de schijven voor dieselpersonenauto’s, waarbij wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot bij rijden op aardgas.
 • De BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s wordt verlengd tot 2018.
 • In de BPM-wetgeving wordt de verplichting opgenomen om in geval van chiptuning binnen 3 jaar na de kentekenregistratie over te gaan tot herberekening op basis van de door de chiptuning gerealiseerde hogere CO2-uitstoot.
 • De BPM-heffing bij invoer en uitvoer worden in lijn gebracht met de recente uitspraken van de Hoge Raad waarin bepaald werd dat de BPM bij invoer op basis van de inkoopwaarde mag worden geheven.

Bijtelling 

 • Er wordt een speciale bijtellingscategorie voor elektrische auto’s ingevoerd. In de jaren 2010-2014 bedraagt de bijtelling nul procent. Oorspronkelijk zou dit gedurende de jaren 2012 tot en met 2014 7% van de catalogusprijs zijn.
 • De vorig jaar door het parlement aangenomen verzwaring van de bijtelling op zogenaamde youngtimers gaat alsnog niet door. De bijtelling op auto’s ouder dan 15 jaar blijft gebaseerd op de werkelijke waarde, wel gaat de bijtelling op deze auto’s omhoog naar 35% van deze werkelijke waarde.

MRB / Wegenbelasting 

 • In de MRB, ook wel wegenbelasting of houderschaps- belasting genoemd, wordt per 2010 de al aangekondigde vrijstelling voor “zeer zuinige auto’s” ingevoerd. Dit betreft dieselauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km en overige auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 g/km, ofwel de categorie auto’s die ook in aanmerking komen voor de BPM-vrijstelling, 14%-bijtelling, willekeurige afschrijving en vanaf 2010 ook de investeringsaftrek. 
 • Voor de MRB zal vanaf 2010 standaard bij hybride-auto’s worden uitgegaan van een aftrek van 125 kg op het gewicht. Dit in verband met het gewicht van de elektromotor en het accupakket. De noodzaak van het indienen van een specifiek verzoek hiervoor is vanaf 2010 niet meer nodig. Deze regeling is feitelijk alleen van belang voor hybride´s die niet in bovenbedoelde vrijstellingscategorie vallen.

De wetsvoorstellen gaan nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Medio december zal ook de Eerste Kamer over deze voorstellen stemmen. Er lijkt echter niets meer in de weg te staan om deze plannen per januari in te voeren.

Bron: Auto & Fiscus

Redactie
Door Redactie

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

 • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
 • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
 • ✓ Speciale kortingen en acties

Zoeken

Merk- & modeldossiers